elektryka, SEP

Szkolenia i kursy SEP

Podziel się

Każdy człowiek, który łączy swoją przyszłość z zawodem elektryka, powinien zdobyć uprawnienia SEP. Stowarzyszenie Elektryków Polskich przygotowuje rozmaite kursy i szkolenia, które pomagają zdobyć odpowiednie kwalifikacje w branży, albo nauczyć nowego zawodu. Organizacja ta skupia nie tylko techników i inżynierów, ale także ludzi ambitnych, którzy chcą awansować lub zmienić branżę.

Uprawnienia SEP niezbędne minimum dla każdego elektryka

Kursy SEP pozwalają zdobyć uprawnienia, które pozwalają na podjęcie pracy z urządzeniami pracującymi na prądzie o odpowiednim natężeniu. Są to uprawnienia, które spokojnie można nazwać energetycznymi albo elektrycznymi. Szkolenia SEP przeznaczone są dla każdego, kto planuje karierę zawodową jako elektryk, ponieważ uprawnienia SEP będą wymagane przez każdy zakład pracy.

Jak wyglądają szkolenia SEP?

Szkolenie SEP można przeprowadzić w każdym większym mieście w Polsce. Kursy SEP trwają jeden dzień i są zakończone egzaminem. Jeśli jego wynik jest pozytywny kursant zdobywa certyfikat potwierdzający jego uprawnienia. Jest ważny przez 5 lat, a po tym czasie należy go powtórzyć. Dzieje się tak dlatego, że technologia pędzi do przodu i wiedzę z dziedziny elektryki należy odświeżać co jakiś czas i aktualizować.

Szkolenie SEP- 3 rodzaje uprawnień

Kursy o symbolu G1 są przeznaczone dla wszystkich, którzy pracują z urządzeniami, sieciami czy instalacjami, które wytwarzają, przetwarzają i zużywają energię elektryczną. Organizują je specjalne firmy, które zajmują się organizacja szkoleń.
Drugi rodzaj kursu to to kursy energetyczne G2, które dedykowane są ludziom, którzy zajmują się obsługą urządzeń i instalacji sieci cieplnych.
Uprawnienia gazowe, jakie można zdobyć na szkoleniu G3, pozwalają na spokojną pracę z urządzeniami i instalacją gazową.
Każdy z rodzajów uprawnień można podzielić na podpunkty, w których bierze się pod uwagę specyfikę pracy, albo czynność związaną z tym urządzeniem. Każdy kurs ma kilka, jeśli nie kilkanaście podpunktów.
Szkolenia te można robić pojedynczo, albo z każdego rodzaju, a to zwiększa pozycję na rynku pracy. Kursy może zrobić każdy, kto jest osobą pełnoletnią i posiada wykształcenie co najmniej podstawowe.

Dla jakich prac zostały nadane uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP nadawane są do dwóch rodzajów prac. Pierwsza z nich z symbolem E to eksploatacja instalacji, sieci, a także urządzeń elektroenergetycznych i gazowych. Druga to dozór instalacji, sieci i urządzeń gazowych i elektroenergetycznych, z symbolem D.