elektryk, SEP, szkolenie SEP

Rodzaje uprawnień SEP

Podziel się

Pracodawcy zajmujący się branżą elektryczną, energetyczną czy gazową, coraz częściej wymagają od swoich pracowników posiadania specjalistycznych uprawnień SEP. Z tego też względu szkolenia SEP są już organizowane cyklicznie w niemal każdym, niekoniecznie dużym mieście.

Kiedy sepowskie uprawnienia będą przydatne?

SEP uprawnienia nadawane są do dwóch typów prac – dozoru (uprawnienia z oznaczeniem w postaci litery D) lub eksploatacji (uprawnienia z oznaczeniem w postaci litery E). W przypadku uprawnień z dozorem taki pracownik może prowadzić przeglądy techniczne oraz najważniejszą dokumentację. Najczęściej o ich posiadanie ubiega się kadra kierownicza, technicy będący wysoko w firmowych strukturach, a nawet sami właściciele. Natomiast uprawnienia z zakresu eksploatacji są niezbędne dla wszystkich osób zatrudnionych na stanowiskach monterskich, konserwatorskich, uprawnienia niezbędne są również dla serwisantów oraz wszystkich tych osób, które nawet okazjonalnie zajmują się obsługą urządzeń gazowych, energetycznych czy elektroenergetycznych.

SEP uprawnienia – rodzaje

Poza dozorem i eksploatacją, uprawnienia SEP można podzielić jeszcze na trzy inne rodzaje:

  • uprawnienia elektryczne (G1) muszą pozyskać wszystkie osoby, które będą się zajmowały szeroko rozumianą pracą z urządzeniami elektroenergetycznymi;
  • uprawnienia energetyczne (G2) przeznaczone są dla osób, które w swojej zawodowej pracy będą się zajmowały pracą z urządzeniami cieplnymi;
  • uprawnienia gazowe (G3) są niezbędna dla osób pracujących z urządzeniami gazowymi.
    Oczywiście nie trzeba się decydować wyłącznie na jeden typ kursu, można starać się o posiadanie wszystkich uprawnień, co jest sytuacją wymagającą nieco czasu, jednak otwierającą znaczne szerzej dalsze możliwości rozwoju zawodowego, nawet na międzynarodową skalę.
    Należy jednak pamiętać o tym, że do zdobycie uprawnień niezbędne jest ukończenie odpowiedniego kursu organizowanego przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Kurs zawsze kończy się egzaminem, a uzyskanie pozytywnego wyniku pozyskaniem uprawnień. Szkolenie nie trwa długo, a jego program jest na bieżąco aktualizowany, co pozwala na jego dopasowanie do aktualnych przepisów i wymagań branży. Kursy organizowane są indywidualnie lub grupowo, a ich cena zależna jest od indywidualnych ustaleń ośrodka szkoleniowego prowadzącego zajęcia.