SEP, elektryka

Uprawnienia SEP Kraków – jak je zdobyć?

Podziel się

Zapotrzebowanie na elektryków nie tylko nie maleje, ale wręcz z roku na rok wzrasta. Przybywa nowych inwestycji mieszkaniowych i biurowych – każda wymaga montażu i konserwacji instalacji elektrycznej. Profesja elektryka należy dziś do zawodów deficytowych – to znaczy, że pracę można znaleźć właściwie od ręki. Trzeba jednak posiadać odpowiednie uprawnienia. Czym jest kurs SEP i dlaczego warto go odbyć przed ubieganiem się o pracę elektryka?

Czym są uprawnienia SEP?

Posiadanie uprawnień SEP to podstawowe wymaganie, które trzeba spełnić chcąc rozpocząć pracę elektryka. Skrót SEP to nic innego jak Stowarzyszenie Elektryków Polskich. To instytucja, która ocenia kwalifikacje kandydata i wydaje mu niezbędne do pracy zaświadczenie. Kurs SEP pozwala zdobyć nowe kwalifikacje i znacznie zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.
Większość firm działających na polskim rynku oczekuje od potencjalnego kandydata, że ten jest już po odbytym kursie i może poświadczyć zdobycie kwalifikacji SEP. Chcąc rozpocząć karierę w tej branży, warto zacząć właśnie od szkolenia i zdobycia certyfikatu.

Kurs SEP Kraków – rodzaje uprawnień

Kursy SEP różnią się zakresem i rodzajem gwarantowanych uprawnień. Te można podzielić na trzy grupy: G1, G2 i G3. Wybierając kurs SEP Kraków, warto zwrócić uwagę na poziom zaawansowania i dopasować go do swoich potrzeb.
Uprawnienia G1 pozwalają na pracę na urządzeniach prądotwórczych przyłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia. Kurs G2 poszerzony jest o kotły parowe, turbiny parowe czy urządzenia przemysłowe. Z kolei G3 to również generatory gazu i urządzenia do przetwarzania paliw gazowych.
Warto wiedzieć, że uprawnienia SEP nie są wydawane dożywotnio – ich ważność wygasa po 5 latach. Każdy elektryk powinien więc kontrolować daty na swoim dokumencie i regularnie odświeżać kwalifikacje.

Gdzie zdobyć uprawnienia SEP Kraków?

Zdobycie uprawnień Stowarzyszenia Elektryków Polskich nie jest skomplikowane, ale wymaga pewnego przygotowania. Po pierwsze, kandydat musi być pełnoletni i powinien posiadać minimum wykształcenie podstawowe. Przed egzaminem najlepiej odbyć kurs SEP Kraków, który wyposaży przyszłego elektryka w niezbędną wiedzę.
W Krakowie nie brakuje stosownych szkoleń. Wiele ośrodków oferuje kursy na różnych poziomach, od G1 do G3. Osoby, które przejdą odpowiednie szkolenie, zdają egzaminy z bardzo wysokim wynikiem i wszystkie zdobywają uprawnienia SEP Kraków. Te z kolei otwierają drzwi do kariery: ułatwiają awans czy zdobycie nowej posady.