szkolenia sep

Uzyskanie uprawnień SEP

Podziel się

Prawo do odpowiedniego wykształcenia to podstawa możliwości zdobycia odpowiednich kwalifikacji, które umożliwią podjęcie pracy. Jak wynika ze statystyk, wiele osób nie może ukończyć szkoły średniej i jest pozbawionych podstawowych kwalifikacji, które gwarantują prawo do zatrudnienia. Średnio 60% pracowników branży budowlanej pozostaje bez pracy.

Narodowa Szkoła Budowlana w Łodzi włączyła się w proces organizowania kursów kwalifikacyjnych, które umożliwiają uzyskanie uprawnień SEP. Co warto wiedzieć o tym programie?

Jakie są wymagania wobec kandydatów?

Osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień SEP muszą mieć ukończone 18 lat (w przypadku kwalifikacji E i D) lub 16 (w przypadku kwalifikacji B i C). Ponadto, kandydat musi posiadać podstawową wiedzę z dziedziny elektrycznej. Warto wiedzieć, że w przypadku kwalifikacji E i D od kandydata wymagane jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia.

Osoby ubiegające się o uzyskanie kwalifikacji D muszą mieć ukończoną szkołę średnią. W przypadku kwalifikacji E wymagane jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych. Warto wiedzieć, że podczas rekrutacji przeprowadzane są egzaminy wstępne.

Jak trwa proces nauki?

Kursy kwalifikacyjne w Narodowej Szkole Budowlanej w Łodzi trwają ok. 2,5 miesiąca. Zajęcia odbywają się w systemie zajęć teoretycznych i praktycznych. W przypadku kwalifikacji E i D część teoretyczna trwa 60 godzin, a praktyczna zajęcia są organizowane w przedsiębiorstwach budowlanych. Szkolenia sep mogą również odbywać się w formie zdalnej, zobacz: uprawnienia sep online.

Ile kosztuje uzyskanie uprawnień SEP?

Uzyskanie kwalifikacji SEP w Łodzi nie jest drogie. Kursy kwalifikacyjne w Narodowej Szkole Budowlanej w Łodzi kosztują ok. 1200 zł. Warto pamiętać, że koszt egzaminu państwowego to ok. 500 zł.

Dlaczego warto wykonać kurs SEP?

Kurs SEP umożliwia uzyskanie świadectwa kwalifikacji E, które jest wymagane przez przepisy prawa do podjęcia pracy w branży energetycznej. Jest to ważne ze względu na bezpieczeństwo pracy na urządzeniach i linii energetycznych. Kwalifikacja E uprawnia do pracy przy naprawach i konserwacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV w zakresie sieci i urządzeń niskiego napięcia, a także do pracy przy budowie i modernizacji instalacji i urządzeń do 1 kV.